(Taustalla soi: Deva Premal – Gayatri Mantra)

Terveisiä viikonlopun BodyAttack AIM (Advanced Instructor Module) –koulutuksesta! Pe-su välillä on tullut taas kerran pohdittua niin omaa ohjaamistaan, tyyliä, tapaa ja motivaatiota, kuin itseään ihmisenä. Vastaavaa prosessointia tuli harrastettua viime toukokuisessa BodyCombat AIM-koulutuksessa – josta muuten pääsin läpi. 🙂 Kuulostaapa hienolta olla Advanced-tason BodyCombat-ohjaaja. 😀

 

Rakastan syventäviä koulutuksia, sillä koen niiden nostavan ihmisen tietotaidon lisäksi hänen henkistä oivalluskykyään eli itsen tuntemusta yhden tason, ellei jopa useita tasoja ylemmäs.

 

Henkinen oivalluskyky itselleni tarkoittaa nyt, tässä hetkessä, elämistä. Puhdasta tietoisuutta ja valmiutta ottamaan vallitseva tilanne vastaan sellaisenaan. Mitä ikinä tilanne sisältää, niin henkinen oivalluskyky auttaa meitä heittämään odotukset ja olettamukset romukoppaan ja tarkastelemaan tilannetta hyväksyvästi. Hyvä esimerkki tästä on mielestäni palautteenantotilanne. Tilanne, jossa sinä saat palautetta tekemisestäsi. Koulutukset on aina loistava sauma unohtaa aikaisemmat kokemukset ja palautteet ja pohtia saatua palautetta siinä hetkessä vastaanottaen se kiitoksin.

 

Voimaannuttaja on sinut itsensä ja maailmansa kanssa

Hyvät johtajat saavat ihmiset tuntemaan olevansa asioiden ytimessä, ei ulkopuolella. Jokainen tuntee voivansa antaa oman osuutensa organisaation menestykseen. Kun näin käy…heidän työnsä saa merkityksen.

‐ Warren G. Bennis -”

 

Viikonlopun intro alkoi sillä, että kouluttajamme kertoivat haluavansa viikonlopun olevan ennen kaikkea voimaannuttava. Les Mills on uusseelantilainen organisaatio, jonka työyhteisöön kuuluu vähintään 100 000 jäsentä. Sitä ei aina edes ymmärrä, ennen kuin asiaa jää pohtimaan. Ohjaajana olen osa jotain todella suurta kokonaisuutta.
Mietin koulutusviikonlopun jälkeen, että olisi hienoa, mikäli maailma olisi pullollaan voimaannuttajia.

 

Millainen henkilö on voimaannuttaja? Voimaannuttaja on henkilö, joka osaa toteuttaa toiselle henkilölle seuraavat asiat: ihminen kokee sellaisia myönteisiä asioita, kuin arvostaminen ja kunnioitus sekä hyväksytyksi tulemisen ja turvallisuuden tunne. Nämä tukevat voimaantumista ja rohkaisevat henkilöä toimimaan aktiivisesti henkilökohtaisten tavoitteidensa suuntaisesti.

 

Voimaannuttaja tuntee, että hänellä on tasapaino omassa elämässään sillä hetkellä, ja hän on halukas aidosti jättämään itsensä taustalle hetkeksi miettien toisen henkilön tarpeita. Voimaannuttajalla on missio: hän haluaa vilpittömästi toiselle hyvää ilman pelkoa siitä, että itse menettäisi jotain. Mitä hän ikinä sanookin kehittävässä mielessä ei tarkoita sitä, että se olisi häneltä itseltään pois. Että hänestä itsestään tulisi arvottomampi tai tarpeettomampi.

 

Miten voimaannuttaja toimii? Hän keskittyy toisen henkilön vahvuuksiin ja rohkaisee tätä jatkamaan niiden ylläpitämistä ja kehittämistä. Samalla voimaannuttaja on halukas osoittamaan ja ehdottamaan perustellusti toiselle, mikä voisi olla varteenotettava askel kohti seuraavaa kehitysporrasta. Lisäksi voimaannuttajalla on konkreettinen ehdotus työkalusta, jolla kehitys viedään seuraavalle tasolle.

 

Voimaantuminen lisää henkilön onnellisuutta

“Ajattelen, siis olen olemassa.

– Rene Descartes – ”

 

Lisäksi minusta olisi hienoa, mikäli maailma olisi myös täynnä voimaantujia.

 

Koen, että voimaantuminen (englanniksi empowerment) on tärkeä osa ihmisen arkea. Voimaantuminen on ihmisen sisälähtöistä pyrkimystä opetella itsensä ja asioiden hallintaa ja tarkastelua sekä saada käyttöönsä juuri sillä hetkellä tarvitsemiaan ja tarpeellisia aineellisia ja henkisiä voimavaroja. Voimaantuminen vaatii ajatustyötä. Voimaantumisen lopputulos on lisääntynyt hyvinvointi.

 

Voimaannuttaminen toimii silloin, kun ihminen itse on valmis ja halukas oppimaan ja kehittymään. Hänellä tulee olla intohimo saavuttaa tavoitteensa ja hänen on oltava valmis työstämään ympäristöltään saatua palautetta. Meillä jokaisella on vastuu omasta henkilökohtaisesta kehittymisestämme ja voimaantuminen on ihmisestä itsestään lähtevä prosessi.

 

Kun ihminen voimaantuu, hän käyttää voimavarojaan niin, että hän ei pala loppuun tai uuvu. Hänen elämänhallintansa kehittyy ja siten hänen toimintakykynsä kehittyy. Lisäksi hänen itsetuntonsa vahvistuu – ja vahvan itsetunnon omaava ihminen taas toimii herkemmin voimaannuttajana.

 

Voimaannuttaminen ja voimaantuminen liittyvät siis vahvasti yhteen: energia luo energiaa. Hyvä kiertää. Voimaannuttaminen ja voimaantuminen vaativat vuorovaikutusta. Aivan, kuten tänä viikonloppuna koulutuksessa vuorovaikutusta oli moneen suuntaan. Meillä on oli nimittäin todella upea porukka kasassa ja kaikenlisäksi ilmapiiri oli todella avoin, myötätuntoinen ja kannustava. Toimimme jollain tasoilla kaikki siis voimaannuttajina ja voimaantujina. Siksi näitä viikonloppuja ei voi kuin katsoa kiittäen taaksepäin.

 

Hyvinvointi koostuu vuorovaikutuksesta – me kaikki voimme toimia voimaannuttajina

 

Mitä enemmän tätä kirjoitusta kirjoitan, sitä enemmän ymmärrän, että hyvinvointi koostuu vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutuksesta ihmisen itsensä, ympäristön ja muiden ihmisten kanssa. Me kaikki voimme toimia voimaannuttajina. Meillä on mahdollisuus keskittyä itseemme ja kehittää henkistä oivalluskykyämme. Meillä on mahdollisuus saada jatkuvasti palautetta toiminnastamme, ottaa palaute vastaan kiitoksin ja sitä kautta kehittää itsen tuntemustamme. Mikä rikkaus!

Me kaikki voimme myös astua oman itsemme sisältä hetkeksi aikaa ulkopuolelle ja kiinnittää huomiota kanssatovereihimme. Voimme hiljaa kysyä itseltämme olenko sellainen henkilö, jollainen haluan olla? Kuinka paljon omat odotukseni tai ennakkouskomukseni vaikuttavat toimintaani muita ihmisiä kohtaan? Toiminko muita kohtaan niin, kuin haluan itseäni kohtaan toimittavan? Millainen vuorovaikutukseni on muita ihmisiä kohtaan ja kanssa?

 

Iso kiitos koko BodyAttack AIM-tiimille! Viimeisenä päivänä sai olla mukana kokemassa puhdasta intohimoa, ohjaustaidetta ja rakkautta!

 

Erityiskiitos kouluttajillemme Kimmolle & Tiinalle! Teillä kahdella on voimaannuttava taito saada ihmiset innostumaan ja kiinnostumaan kehityksestään, ja siten aikaansaada konkreettisia tuloksia voimaantumisen kautta.

 

Good vibes, good vibes everybody! Voimaannuttavaa ensi viikkoa kaikille!

<3 Kipa

 

Mitä ajatuksia kirjoitus herätti Sinussa? Kommentoi & vuorovaikuta ja jaa artikkeli! 🙂